KAZAN A.Ş. YÖNETİM KURULU DEĞİŞTİ.

Tüm hisseleri Mülkiyeliler Birliği Vakfına ait olan KAZAN A.Ş.'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2014'de yapıldı. Toplantıda, şirketin 2013 Yılı faaliyetleri-hesapları görüşüldü ve ibra edildi. Ayrıca 2 yıl görev yapacak yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun M.Yılmaz Tan, Ahmet Tan ve Süleyman Coşgun'dan oluşmasını, ayrıca Yönetim Krl. için 2 yedek üyelik ihdas edilmesini uygun gördü. Genel Kurulu takiben (aynı gün) yapılan Yön. Krl. toplantısında gerçekleşen görev bölümü sonucunda; M.Yılmaz TAN Yönetim Krl. Başkanı, Ahmet TAN Yön.Krl. Başkan Yardımcısı, Süleyman COŞGUN Yön.Kurulu Üyesi, İsmail ÖĞÜN 1.Yedek Üye, Salih Cem PİŞKİN 2.Yedek Üye olarak belirlendiler. Bu işlemler, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.04.2014 tarih ve 8542 Sayılı nüshasının 78-79. sayfalarında yayımlanarak kesinleşti. Süleyman COŞGUN'un 12 Nisan 2014 tarihinde istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine (evvelce 1.Yedek Üye olarak seçilmiş olan) İsmail Öğün çağrıldı ve 14.04.2014 tarihi itibariyle fiilen görevine başladı. Böylelikle KAZAN A.Ş:'nin yeni yönetiminin oluşumu tamamlanmış oldu.  


Tüm Duyurular